Marechausseekazerne, Zwolle (1931)

Net als Dudok studeerde Auguste Boost (1900-1985) bouwkunde aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Dudok verliet die opleiding als luitenant-ingenieur. Boost schopte het 20 jaar later zelfs tot kapitein der genie. Zijn eerste opdracht was deze Marechausseekazerne in Zwolle, die in 1931 werd voltooid. Hij zou later nog 24 kazernes bouwen, vooral voor de huisvesting van dienstplichtigen. Een ondankbare klus, zo bleek: “Zelden heb ik met meer animo en inspanning gewerkt aan iets, dat zo weinig waardering heeft opgeleverd”, vertelt hij een collega in 1961.

De Zwolse kazerne is nu een Rijksmonument. Zelf zei Boost in 1965 over het gebouw: “Je moest natuurlijk binnen allerlei limieten blijven. In die jaren was experimenteren uitgesloten. Toch heb ik er een torentje op weten te zetten dat alleen maar uit esthetische overwegingen door mij werd gesitueerd.”

Het gebouw is opgetrokken in gele baksteen op een L-vormige plattegrond onder steile zadeldaken, met Hollandse pannen en een overstekende goot. De toren heeft teruggelegen muurvlakken van geglazuurde gele tegels en blauwe bakstenen, die we ook vaak in Dudoks werken tegenkomen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed spreekt van “een Expressionistische bouwstijl met elementen uit de Amsterdamse School en de architectuur van Dudok.”

Tekst gebaseerd op Defensiekrant, monumenten.nl en Wendingen. Foto’s: Peter Veenendaal CC BY-SA 4.0