Pompgemaal Liebergerheide, Hilversum (1926)

In 1925 ontwierp Dudok dit elegante gebouwtje voor een pompgemaal aan de Minckelersstraat in Hilversum. Het was een van de vele nutsgebouwen die op Dudoks tekentafel werden geboren toen hij directeur Publieke Werken was. Het gebouw bestaat uit twee bouwblokken van verschillende hoogte die haaks op elkaar staan, elk met een ruim overstekend schilddak.

In een ingezonden stuk in het blad De Ingenieur van 24 juni 1926 werd het bouwwerkje geprezen om zijn schoonheid. Schrijver en ingenieur G. J. Meyers mengde zich daarmee in een discussie over “door ingenieurs en anderen ontworpen onooglijke, het landschap ontsierende bemalingsgebouwen”. Dudoks gemaal bewees volgens Meyers dat het ook anders kan: “…dat ook een bemalingsgebouw, hoewel eenvoudig, toch aan hooge aesthetische eischen kan voldoen en aldus aan nieuw element van schoonheid in het landschap kan brengen”. Hij pleitte ervoor dat ingenieurs die zichzelf daartoe onbekwaam achtten, vooral de hulp van een goede architect zouden zoeken.

Het gemaal is helaas gesloopt. De Canadese Dudokkenner David Harper heeft het gebouwtje nieuw leven ingeblazen met een 3D-model, dat ook hier te vinden is.