Botenloodsen en toiletgebouw, Hilversum (1935-1936)

verwijzing-3

In september 1935 deed directeur gemeentewerken J. F. Groote een voorstel om twee houten botenloodsen te laten bouwen in de nieuwe sporthaven van Hilversum. Het was een werkgelegenheidsproject voor werkloze jongeren. Dat werd betaald door de rijksoverheid, maar de gemeenten moesten zelf plannen indienen.

Gemeentearchitect Dudok ontwierp een forse houten schuur met een hoog pannendak en een brede deuropening, bedoeld voor botenverhuur en winterberging. Hij zette de loods naast het fraaie watersportpaviljoen, eveneens een schepping van zijn hand. De loods zou samen met het paviljoen verpacht worden. Inmiddels heeft het gebouw een andere bestemming. Het wordt gebruikt door een bouwbedrijf.

Aan de zuidkant van de sporthaven, langs de Vreelandseweg, werd in 1936 een tweede loods gebouwd, bestemd voor de kersverse roeivereniging Cornelis Tromp. Volgens welingelichte bronnen binnen de roeivereniging is de loods een kopie van die van de Utrechtse roeivereniging Triton. Of Dudok de loods heeft ontworpen (al of niet naar het Utrechts voorbeeld) is al jaren een onderwerp van discussie binnen Tromp. Annette Koenders, expert van de gemeente Hilversum, vermoedt dat de loods is ontworpen door de eerder genoemde directeur Groote van Publieke werken, die ook bij de oprichting van Tromp betrokken was. Zo niet, dan was het volgens Koenders iemand anders van Publieke Werken. “Dudok of een ander, maar Dudok was (vanuit zijn functie) verantwoordelijk voor alle ontwerpen.”

De loods had vele steunpunten met dwarsbalken, waarop de boten konden worden gelegd. Het gebouw bestond uit vijf gelijke ruimten, waarvan er een als werkplaats en bestuurskamer werd gebruikt. Een deel van twee andere vakken was afgeschermd als vrouwen- en herenkleedkamer, met toilet en koude douches. Aan de waterkant hingen brede houten schuifdeuren. In 1938 en 1942 werd de loods uitgebreid.

Naast de eerste loods, langs het Sporthavenpad, staat nog een klein stenen toiletgebouw, onmiskenbaar geboren op de tekentafel van Dudok. Het is eigendom van de gemeente en waarschijnlijk ooit neergezet voor het gerief van watersporters met hoge nood.

fotoklik

Tekst vrij naar de artikelen Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp: 75 jaar bouwen en Dudokwerken bij het water, Eigen Perk najaar 2010.