Technical Colleges, Newcastle (1934-41) en Sydney (1938-40) 

In Australië vinden we de meeste sporen van Dudok in en om de stad Melbourne in de deelstaat Victoria, maar ook aan de oostkust kun je terecht voor enkele ware Inspireds By. Zowel in hoofdstad Sydney als in het wat noordelijker gelegen Newcastle in de deelstaat New South Wales, bouwde architect Harry Rembert in de jaren 30 twee technische scholen, die volgens Docomomo een sterke invloed van het Nederlandse modernisme van onder andere Dudok laten zien.* Voor beide gebouwen geldt dat de invloed van de Hilversumse gemeentearchitect tot uitdrukking komt in het materiaalgebruik en de indeling van de binnenruimtes, zo meldt Docomomo. 

Edward Henry (Harry) Rembert (1902-1966) begon in 1926 als architect bij de afdeling Publieke Werken van New South Wales en werkte daar tot zijn pensioen in 1965. Hij was lange tijd de belangrijkste ontwerper van deze dienst, maar kreeg, vanwege een slechte gezondheid, nooit de hoogste functie van Government Architect (rijksbouwmeester). Wel werd hij in 1947 benoemd tot Senior Designing Architect en kreeg daarmee de supervisie over alle ontwerpen van de afdeling. Van zelf ontwerpen kwam toen steeds minder. 

Rembert deed zijn kennis van de architectuur van Dudok op via foto’s en tijdschriftartikelen. Bekend is dat hij de Wendingen edities waarin Dudoks werken waren opgenomen in zijn boekenkast had staan. Deze werden veelvuldig door hem en zijn collega’s geraadpleegd. Nadat hij in 1955 zijn eerste buitenlandse reis had gemaakt en Nederland had bezocht, noteerde hij in zijn reisverslag dat hij het Raadhuis van Hilversum (1931) en de Van Nellefabriek in Rotterdam (1928, architect Van der Vlugt) nog steeds beschouwde als het hoogtepunt van de Nederlandse architectuur. 

In 1934 ontwierp Rembert een masterplan voor de campus van het Newcastle Technical College. De eerste twee gebouwen van de campus werden in de tweede helft van de jaren dertig gebouwd. De bouw van het derde en grootste gebouw begon in 1940: het halfronde Trades Classroom Building (W.E. Clegg Building). Dit gebouw wordt beschouwd als het meest beïnvloed door Dudok en vertoont in dat opzicht overeenkomsten met de in 1938 ontworpen School of Automotive Engineering (Hoskins Block) van Sydney Technical College, Ultimo. 

Uitgesproken Dudokiaans zijn de positie van de opvallende toren (Sydney), de afwisseling tussen horizontale en verticale elementen en de speciale gefabriceerde bakstenen in Dudokformaat. De detaillering van de roedeverdeling van de vensters kwam overeen met die van Dudoks Jan van der Heijdenschool (1926, afgebroken). Een ernstige aardbeving in 1989 beschadigde een groot deel van de gebouwen op de campus in Newcastle. Bij het herstel van de gevels werden moderne bakstenen gebruikt, van een ander formaat dan de oorspronkelijke smalle afmetingen.  

*Docomomo is een wereldwijd instituut dat zich bezighoudt met het DOcumenteren en COnserveren van gebouwen en stedenbouwkundige en landschappelijke ensembles van de MOdern MOvement. Docomomo noemt beide scholen van significant belang vanwege hun “skilful assembly of masses and materials which reflect the important and strong influence of Dutch Modernism (as practised by architects such as Dudok)”. 

Bronnen
Nicola Pullan and Robert Freestone, ‘“Enthusiasm, Energy and Originality”: The Influence of Harry Rembert’s European Architectural Investigations on Australian Post-war University Design’, Proceedings of the Society of Architectural Historians, Australia and New Zealand 36 (2019), pp. 324-38. 
Carole Hardwick, The dissemination and influence of Willem M. Dudok’s work in the climate of modernism in architecture in Australia 1930- 1955, Proefschrift Faculty of Architecture University of Sydney, 1998. 
http://www.docomomoaustralia.com.au