School Secil fabriek, Setúbal (1940)

Logo InspiredByDudok

De Portugese architect Francesco Keil do Amaral had naar eigen zeggen twee grote inspirators: zijn landgenoot en leermeester Carlos Ramos, die hem het modernisme en functionalisme bijbracht, en Willem Marinus Dudok. Van hem leerde hij “plannen en bouwen voor het geluk en welzijn van de gewone man”, zo zei de Portugees later.

Keil do Amaral bij de Julianaschool in HilversumIn 1937, hij was toen pas 27, bracht Keil do Amaral een bezoek aan Hilversum en Dudok, om het werk van de Nederlandse architect te bestuderen. Op de foto zit de jonge Portugese bouwmeester op een muurtje voor de Julianaschool aan de Eikbosserweg, die tien jaar eerder geopend was.

Over het bezoek en het contact met Dudok is verder weinig bekend, maar in een aantal werken van Keil do Amaral is het handschrift van Dudok onmiskenbaar aanwezig. Een mooi voorbeeld is de school die hij bouwde op het terrein van de Secil fabriek in Setúbal. Van de school zijn slechts 2 kleine en vage fotootjes te vinden, plus een perspectieftekening, door de architect zelf gesigneerd.

Keil do Amaral had veel succes met zijn ontwerpen voor het Portugese paviljoen op de Wereldtentoonstelling van Parijs (1937), het Pasteur Instituut in Oporto en de luchthaven van Lissabon (1938-1942).

fotoklik